• Pellicola In Prospettiva

במסגרת הסדרה מוקרנים סרטי איכות טרם יציאתם לבתי הקולנוע ובתוספת הרצאת מומחה.

מדי חודש נבחר סרט חדש בעל ערך ועניין לצפייה מודרכת. הסרטים נבחרים על ידי צוות מבקרי הקולנוע המובילים בארץ.

כולל קפה ומאפה

8 מפגשים בימי חמישי ושישי חמישי בשעה 17:00 ו –20:30

בתאריכים:

19.10.17, 16.11.17, 28.12.17, 25.1.18, 22.2.18, 22.3.18, 24.5.18, 21.6.18

שישי בוקר בשעה 10:00:

בתאריכים: 20.10.7, 17.11.17, 29.12.17, 26.1.18, 23.2.18, 23.3.18, 25.5.18, 22.6.18

מועדים

טרום בכורה 1
יום חמישי 19.10
17:00
טרום בכורה 1
יום חמישי 19.10
20:30
טרום בכורה 1
יום שישי 20.10
10:00
טרום בכורה 2
יום חמישי 16.11
17:00
טרום בכורה 2
יום חמישי 16.11
20:30
טרום בכורה 2
יום שישי 17.11
10:00
טרום בכורה 3
יום חמישי 28.12
17:00
טרום בכורה 3
יום חמישי 28.12
20:30
טרום בכורה 3
יום שישי 29.12
10:00
טרום בכורה 4
יום חמישי 25.01
17:00
טרום בכורה 4
יום חמישי 25.01
20:30
טרום בכורה 4
יום שישי 26.01
10:00
טרום בכורה 5
יום חמישי 22.02
17:00
טרום בכורה 5
יום חמישי 22.02
20:30
טרום בכורה 5
יום שישי 23.02
10:00
טרום בכורה 6
יום חמישי 22.03
17:00
טרום בכורה 6
יום חמישי 22.03
20:30
טרום בכורה 6
יום שישי 23.03
10:00
טרום בכורה 7
יום חמישי 24.05
17:00
טרום בכורה 7
יום חמישי 24.05
20:30
טרום בכורה 7
יום שישי 25.05
10:00
טרום בכורה 8
יום חמישי 21.06
17:00
טרום בכורה 8
יום חמישי 21.06
20:30
טרום בכורה 8
יום שישי 22.06
10:00

קולנוע לרכישת מנוי

אירועים חמים

  • לוח אירועים

  • רכישת מנוי לעונת 2017-2018

    החלה ההרשמה לעונת 2017-2018 ! הנחות והטבות מיוחדות לרוכשי מנויים
    לרכישת מנוי לעונת 2017-18