הסדר פשרה בתובענה ייצוגית

 

בת"צ 15164-11-17 שולמית אנגל ואח' נ' עמותת אמנות ותרבות בגני תקווה ואח'

 

 

שנערך ונחתם ביום _____ לחודש אוקטובר,  2019

 

 

בין:                  שולמית אנגל ת.ז 065110082                                                         מצד אחד;

          ע"י ב"כ עוה"ד אביעד אופיר ו/או אלעד אופיר ואח'

           מגדל בסר (קומה 24) מצדה 7 בני ברק 5126112

           טל': 03-6005544 פקס: 03-6444556

-          נ   ג   ד   -

לבין:              עמותת אמנות ותרבות בגני תקווה                                                 מצד שני;

                       ע"י ב"כ ע"י ב"כ משרד הררי, טויסטר ושות'

                       עוה"ד רונית עובדיה ו/או אורטל דבש ואח'

                                 בית ב.ס.ר 1 דרך בן גוריון 2, רמת גן 52573

                                 טל': 03-7553800, פקס: 03-7553801

 

הואיל:      וביום 7.11.17 הגישה המבקשת 1, שולמית אנגל (להלן: "המבקשת"), לבית המשפט המחוזי מרכז בלוד בקשה לאישור תובענה כייצוגית, במסגרת ת"צ 15164-11-17 (להלן: "בקשת האישור") נגד מספר תיאטראות בין היתר, נגד עמותת אמנות ותרבות בגני תקווה (להלן: "המשיבה או העמותה").

והואיל:     ועניינה של בקשת האישור בטענה להפרה של חוק האזרחים הותיקים, התש"ן-1989; תקנות האזרחים הותיקים (הנחות למופעי תרבות ולמוזיאונים) התשנ"ח-1998; דיני הגנת הצרכן; חוק החוזים; פקודת הנזיקין וחוק עשיית עושר ולא במשפט, וזאת נוכח טענת המבקשת לאי מתן הנחה של 50% לאזרחים ותיקים ברכישת כרטיסים להצגות תיאטרון שמחויבת במתן הנחה.

והואיל:     ולטענת המבקשת בבקשת האישור ע"פ החוק והתקנות נדרשת המשיבה ליתן הנחה של 50% לכל הצגת תיאטרון המוצגת אצלן והמחויבות במתן הנחה, בין אם הן נחשבות למפיץ ההצגה (סעיף 2(א)(2) לתקנות) ובין כמוכרי הכרטיסים להצגה (סעיף 2(ב) לתקנות). עוד טענה המבקשת כי המשיבות, ובכללן עמותת אמנות ותרבות בגני תקווה, לא קיימו הוראות דין אלה, והתעלמו מהן במשך שנים רבות במודע ולא פרסמו את דבר מתן ההנחה בפרסומים שלהן, כנדרש בסעיף 4 לתקנות, מה שלטענת המבקשת מהווה הפרת חובה חקוקה, הטעיה והפרת חובת גילוי.

והואיל:    ולאחר הגשת בקשת האישור, נוהל מו"מ בין הצדדים במסגרתו טענה העמותה, בין היתר, כדלקמן:

o       העמותה מפעילה את היכל התרבות "מרכז הבמה" בגני תקווה, אשר מהווה היכל תרבות ייחודי משופץ ומשודרג המציע לתושבי בקעת אונו והסביבה היצע תרבותי מגוון וחדשני בקשת רחבה של תחומים.

o       כחלק מפועלה של העמותה לרווחת קהל המבקרים, ובמיוחד קהל האזרחים הותיקים שופץ לאחרונה מרכז הבמה כך ששופרה חוויית הצפייה במופעים, נוספו מקומות ישיבה, הונגשה הכניסה לאולם, הוגדלו כמות תאי השירותים וגודלם, שודרגו מערכות הסאונד וכו' – הכל על מנת להתאימם לאוכלוסיית האזרחים הוותיקים המבקרים בהיכל.

o       זאת ועוד, העמותה שמה לה למטרה להביא מגוון תרבותי ועשיר לכלל הגילאים בדגש על האוכלוסייה המבוגרת, ולשם כך בין היתר השיקה העמותה למעלה מ-30 סדרות העשרה עם המרצים המובילים בארץ לאוכלוסייה המבוגרת, וכן כ- 15 סדרות בוקר המיוחדות לאוכלוסייה זו. בנוסף, דאגה העמותה כי חלק מההצגות והאירועים שלה יתקיימו בשעות אחר הצהריים המוקדמות.

o       לצד הדאגה לתכנים המותאמים לאוכלוסייה זו, פעלה העמותה להבטיח כי חבריה יקבלו את ההנחות להן הם  זכאים על פי בדין (אף באמצעות בדיקה יזומה מול רוכשי הכרטיסים האם הם נמנים על אוכלוסייה זו) וכי חווית הצפייה בתכנים השונים המועלים במרכז תהיה מקסימלית עבור אוכלוסיה זו, בין היתר באמצעות הנגשת המרכז ובאמצעות חלוקת מערכות שמע לכבדי שמיעה, המחולקת ללא תשלום לכל כבד שמיעה הזקוק לעזרתן.

o       בנוסף, פועלת העמותה בשיתוף פעולה עם מועדוני קשישים ומרכזי יום רבים לצורך הבאתן של קבוצות קשישים למופעי תרבות המועלים בו, במחירים מופחתים ולעיתים אף בהנחות העולות על 50% מעלות מחירו המלא של כרטיס ליחיד. כמו כן, מעניקה העמותה הנחות מיוחדות לאוכלוסיית האזרחים הותיקים במסגרת חודש האזרח הותיק הנערך מדי שנה.

o       מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, הבהירה העמותה כי היא נהגה, ועודנה נוהגת, להעניק את ההנחה האמורה לאוכלוסיית האזרחים הוותיקים כמתחייב על פי הדין, ולעיתים אף מעניקה הנחות גבוהות מהמחויב.

o       כך, בעוד שמחירו המלא של כרטיס להצגת תיאטרון המועלית באולם המופעל על ידי המשיבה עומד על 190 ₪, המשיבה נוהגת לגבות מאוכלוסיית האזרחים הותיקים תשלום בסך של 95 ₪ בלבד.

o       בהקשר זה הבהירה העמותה כי מחיר הכרטיס בסך 145 ₪ אשר נאמר טלפונית למבקשת, שיקף למעשה את מחיר הכרטיס במכירה מוקדמת וכי בהתאם לדין יש להעניק את ההנחה ממחיר הכרטיס המלא, ואין להעניק "כפל הנחות" לאזרחים הוותיקים, ועל כן פעלה כדין בעת מתן ההנחה.

o       עוד הבהירה המשיבה כי בהתאם להנחיותיה, על עובדיה לבדוק באופן יזום אל מול רוכשי הכרטיסים האם הם זכאים להנחת אזרח ותיק בהתאם להוראות הדין.

o       כן טענה המשיבה כי גם אזרחים ותיקים הרוכשים מנוי תיאטרון אצל המשיבה נהנים מההנחה הקבועה בחוק, כך שבפועל אם נחלק את עלות המנוי במספר ההצגות בהן ניתן לצפות במסגרתו, משלמים מנויי המשיבה שהינם אזרחים ותיקים סך של 84 ₪ להצגה המועלית באמצע שבוע וסך של 88 ₪ להצגה המועלת במוצ"ש (בהתאם לסוגי המנויים השונים).

o       בנסיבות אלו סבורה העמותה כי אין בסיס לתביעה נגדה. בנוסף, טענה המשיבה כי הבקשה אינה עומדת בתנאי חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 (להלן: "חוק תובענות ייצוגיות") ועל כן דינה להידחות גם על הסף.

o       המשיבה אף דחתה את טענות המבקשת בדבר גובה הנזק אשר נגרם לכאורה לחברי הקבוצה.

o       בכל הנוגע לטענות המבקשת בדבר פרסום הזכאות להנחה, הודיעה המשיבה בתשובתה לבקשת האישור כי פרסמה בכתב את דבר ההנחה הן בקופות רכישת הכרטיסים והן באתר האינטרנט שלה, ואף צירפה כנספחים לתשובתה אסמכתאות המעידות על ביצוע הפרסום בפועל.

והואיל:      והמבקשת 1 חלקה על כל טענות העמותה;

והואיל:   והצדדים באו בדברים ביניהם ובשקלול סיכויי בקשת האישור להידחות אל מול סיכויי   קבלתה, הניצבים הן בפני המבקשת והן בפני המשיבה, ובשקלול הוצאות הצדדים בניהול ההליך המשפטי, העדיפו הצדדים לגבש הסדר פשרה לסיום ההליך תחת ניהול הליכים משפטיים. זאת, כדי להיטיב עם חברי הקבוצה כהגדרתה להלן, וכמו כן, על מנת לחסוך בהוצאות ובזמן שיפוטי;

והואיל;      והצדדים הגיעו להסדר פשרה ביניהם, מבלי שמי מהצדדים יודה בטענות הצד האחר ו/או יודה בחבות כלשהי, אשר בכפוף לאישורו על ידי בית המשפט ולהוצאתו אל הפועל, יביא לידי סיום סופי ומוחלט את ההליכים בתובענה, והכל על פי תנאי הסדר זה להלן.

 

לפיכך, הוצהר, הותנה והוסכם בין המבקשת 1 לבין המשיבה 1, כדלקמן:

1.      המבוא, ההגדרות והכותרות

1.1.    המבוא להסדר זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

1.2.    חלוקת הסדר זה לסעיפים, ומתן הכותרות לסעיפים, נעשו לשם הנוחות בלבד, ואין לייחס להם כל משמעות בפרשנות הסדר.

1.3.    בהסדר זה תיוחס למונחים הבאים הפרשנות המופיעה בצידם:

"בית המשפט"                        - בית המשפט המחוזי מרכז לוד.

"המבקשת"                             - אנגל שולמית.

"ב"כ המבקשת"                      - עוה"ד אביעד אופיר ו/או אלעד אופיר ואח'.

        "ב"כ המשיבה"                          - משרד הררי טויסטר ושות', ע"י  עוה"ד רונית עובדיה  

                                                              ו/או אורטל דבש ואח'

          החוק"                                     - חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006.

          "התקנות"                               - תקנות תובענות ייצוגית, התש"ע-2010.

"חברי הקבוצה"                    - ההסדר יחול על כלל האזרחים הותיקים אשר רכשו מן המשיבה כרטיסים או מנויים להצגות תיאטרון להן הם זכאים בקבלת הנחה בהתאם לחוק האזרחים הותיקים, התש"ן-1989, ולתקנות האזרחים הותיקים (הנחות למופעי תרבות ולמוזיאונים), התשנ"ח-1998, וזאת החל -  מיום 7.11.10 ועד למועד אישור הסדר הפשרה.

           "המועד הקובע"                   - 45 ימים לאחר אישור הסדר פשרה זה בפסק דין.

2.      הצהרות הצדדים

2.1.    הצדדים מצהירים, כי אין כל מניעה - חוקית, חוזית ו/או אחרת - להתקשרות בהסדר זה, ולקיום חיוביהם על פיו במלואם ובמועדם, והכל כפוף לאישור בית המשפט המוסמך ובהתאם להוראותיו.

2.2.    הצדדים מצהירים, כי אין בהתקשרותם בהסדר זה משום הודאה מצד מי מהצדדים בטענה ו/או דרישה כלשהי של הצד האחר.

2.3.    הצדדים מסכימים כי עם חתימתם על הסכם פשרה זה וקבלת אישורו של ביהמ"ש הנכבד להסכם, יתגבש ויתור וסילוק סופי ומוחלט של חברי הקבוצה ביחס לכל ענייני התובענה ובקשת האישור לרבות כל תביעה, טענה, דרישה ו/או זכות מכל מיון וסוג שהוא הנוגעים במישרין ו/או בעקיפין לענייני ועילות התובענה ו/או בקשת האישור, ויוצר כלפיהם מעשה בית-דין באשר לטענות ו/או עילות התובענה ובקשת האישור ולכל הסעדים שהתבקשו בקשר אליהן ולכל עניין הקשור ו/או הנובע מכך, כלפי העמותה.

3.      הבקשה לאישור הסדר פשרה אשר תוגש לאישור בית המשפט

3.1.    בד בבד עם חתימת הסכם פשרה זה יחתמו הצדדים על בקשה לאישור הסדר פשרה, אשר תוגש לבית המשפט המחוזי מרכז לוד, בהתאם להוראות סעיף 18 לחוק וסעיף 12 לתקנות בה יודיעו הצדדים לבית המשפט אודות כריתתו של הסדר פשרה זה להלן ("הסדר הפשרה"), וכי הם מבקשים מבית המשפט כדלקמן:

3.1.1.        כי בהתאם להוראת סעיף 25(א)(3) לחוק תובענות ייצוגיות, תפרסם העמותה הודעה לציבור בדבר הגשת הבקשה לאישור הסדר הפשרה, במקומון הנפוץ באזור בנוסח המצורף כנספח א' להסדר הפשרה (להלן: "ההודעה הראשונה") וכי הוצאות הפרסום יחולו על העמותה;

3.1.2.        לאשר, בחלוף 45 ימים (או מועד קצר יותר כפי שיקבע בית המשפט הנכבד) ממועד פרסום ההודעה הראשונה, את הסדר הפשרה כהסדר פשרה בתובענה הייצוגית וליתן לו תוקף של פסק דין;

3.1.3.        לאחר מתן פסק הדין המאשר הסדר פשרה זה, להורות כי בהתאם להוראת סעיף 25(א)(4) לחוק תובענות ייצוגיות, תפרסם העמותה הודעה שנייה לציבור בדבר אישור הסדר הפשרה (להלן: "ההודעה השנייה") וכי הוצאות הפרסום יחולו על העמותה;

4.      לקבל את המלצת הצדדים בכל הנוגע למתן גמול למבקשת ושכר טרחה לבאי כוחה, כמפורט להלן. המשיבה תישא בעלויות פרסום המודעה הראשונה והמודעה השנייה לעיתונות.

5.       הסכמות הצדדים להטבות שיינתנו לחברי הקבוצה במסגרת הסדר הפשרה

5.1. ההסכמות שיפורטו להלן אינן משקפות הסכמה של מי מהצדדים לטענותיו של הצד האחר והן נועדו לצורכי פשרה בלבד.

5.2.  הסדר הפשרה כולל שני רכיבים: האחד, הסדרה עתידית של סוגיית מתן ההנחות לאוכלוסיית האזרחים הוותיקים וחידוד ההנחיות בדבר פרסום הזכאות לקבלת ההנחה; השני, מתן הטבה לקבוצה, והכל כפי שיפורט להלן.

הסדרה עתידית

5.3. העמותה תדאג ליתן הנחה בגובה 50% הנחה לאזרחים ותיקים עבור כרטיסים להצגות של אותם תיאטראות, המחויבים במתן הנחה זו בהתאם לחוק ולתקנות, ותאפשר את קבלת ההנחה הן ברכישה בקופה, הן ברכישה בטלפון והן ברכישה באמצעות אתר האינטרנט, ואולם העמותה שומרת על זכותה להתנות את מתן ההנחה בהצגת תעודת אזרח ותיק.

5.4. למען הסדר הטוב, העמותה תחדל ממכירת כרטיסים במתכונת של "מכירה מוקדמת" עד 48 שעות קודם להעלאת המופעים הקבועים בחוק כזכאים להנחה, ותבהיר לרוכשי הכרטיסים מהו מחיר הכרטיס המלא, מהו מחיר המכירה המוקדמת וכי אזרחים ותיקים הזכאים להנחה למופע מסוים, זכאים להנחה זו ממחיר הכרטיס המלא.

5.5. העמותה תדאג להקפיד על פרסום הזכאות להנחה של  50% לאזרחים וותיקים בגין אותן הצגות המחויבות במתן הנחה כאמור. פרסום זה יתבצע הן בקופות המכירה, הן באתר האינטרנט של המשיבה (במופעים המתאימים לכך) והן בפרסומיה השונים של העמותה בנוגע לאותן הצגות בהן היא מחויבת במתן ההנחה האמורה.

ההטבות לציבור במסגרת הסדר הפשרה

5.6. במסגרת המו"מ ביניהם ולאחר איסוף הנתונים 7 שנים אחורה, בדיקתם של הנתונים והעברתם לב"כ המבקשת, גילמו הצדדים את טענותיהם תוך התחשבות בטענות הרלוונטיות וביניהן מחד את עמדת המבקשת באשר להיקף הקבוצה, וכן לטענה כי אי פרסום דבר ההנחה פגע בפוטנציאל האזרחים הוותיקים שפנו לרכוש כרטיסים ואלמלא מחדל זה הייתה הקבוצה גדולה יותר, ומאידך גולמו טענות העמותה בדבר גודלה המצומצם של הקבוצה, מתן ההנחה לאזרחים ותיקים ממחיר כרטיס מלא והתיקון לכך.

5.7. בהתאם לכך, ובהתאם להסכמות הצדדים, העמותה תעניק  לקבוצה הטבה ששוויה הכספי  380,000 ש"ח (להלן: "ההטבה"), לפי הפירוט שיובא בסעיף הבא.

5.8. ההטבה תינתן לציבור האזרחים הוותיקים באופן הבא:

5.8.1.        כל אזרח ותיק אשר ירכוש מנוי לאחד או יותר מן המנויים המוצעים על ידי העמותה בעונת המנויים 2019-2020, בין אם מדובר במנויים למופעים בהם המשיבה מחויבת במתן הנחה לפי דין ובין אם לאו (כגון מופעי מוזיקה וסדרות של הרצאות העשרה), יקבל מלבד ההנחה הקבועה בחוק (ככל שהוא זכאי לה ברכישת המנוי), כרטיס מתנה לאחת  מן ההרצאות או מן המופעים המועברים במרכז הבמה, בהתאם לרשימה שתפורסם על ידי העמותה. העמותה תשתדל לפרסם למנויים אלו את רשימת ההרצאות והמופעים  זמן סביר לפני קיומם.

רשימת ההרצאות והמופעים לעונת המנויים 2019-2020 תכלול, בין היתר, את כל סדרות ההרצאות המועברות במרכז על ידי העמותה (ושלא יפחתו ממבחר של 200 הרצאות), למעט הרצאות טרום בכורה, וכן למעט הרצאות המועברות ע"י פרופ' פסיג, ד"ר נאדר בוטו וד"ר גיל יוסף שחר. עוד מובהר כי הרצאות ומופעים המועברים במרכז על ידי אמרגנים חיצוניים השוכרים מן העמותה את האולם לצורך השימוש בו לא תכללנה ברשימה האמורה.

מובהר כי הזכאות לקבלת כרטיס מתנה כאמור, מוגבלת לכרטיס אחד לעונה,     ללא תלות במספר המנויים הנרכשים על ידי האזרח הותיק.

בהתבסס על מספר האזרחים הוותיקים אשר רכשו בעונות קודמות מנויים למופעים (לרבות הרצאות) המועלים על ידי העמותה, הערכת העמותה היא כי ישנם לכל הפחות כ-2,500 אזרחים ותיקים הזכאים לקבלת ההטבה, כאשר מחיר ממוצע של כרטיס להרצאה עומד על כ-90 ₪, ועל כן סה"כ הערכת שווי הפיצוי בגין רכיב זה לעונת מנויים מוערך בכ- 225,000 ₪.

5.8.2.        עוד מובהר כי העמותה תהיה רשאית לבצע שינויים ברשימה שתפורסם על ידה בהתאם ללוח ההרצאות המתקיימות בפועל, ואולם תשתדל לפרסם כל שינוי בסמוך להיוודע הצורך בביצועו. רשימה זו תפורסם ותעודכן מעת לעת גם באתר האינטרנט של המשיבה.

5.8.3.        מימוש הכרטיס יתבצע על בסיס מקום פנוי. לעמותה שמורה הזכות להגביל את כמות כרטיסי המתנה שיהיה ניתן לממש בכל הרצאה, ובמקרה כזה האזרחים הוותיקים שיפנו ראשונים לממש את ההטבה לאותה הרצאה, עד למכסה שתיקבע, הם שייהנו ממנה. ככל שתחליט העמותה על הגבלת מספר המימושים בכל הרצאה, תציין גם מידע זה במסגרת רשימת ההרצאות האמורה לעיל.

5.8.4.        בנוסף, לצורך מתן ההטבה לציבור כאמור בהסכם פשרה זה, המשיבה תהיה זכאית להעניק הנחות נוספות לקהל האזרחים הוותיקים, אשר יינתנו, בין היתר, במתכונת של 1+1 ו/או 50% הנחה להרצאות ומופעים שהיא אינה מחויבת לגביהם בהענקת הנחות לאוכלוסיית האזרחים הותיקים.

5.8.5.        כמו כן, המשיבה תהא רשאית לחלק כרטיסי מתנה נוספים לאוכלוסיית האזרחים הוותיקים להרצאות ולמופעים, שהיא אינה מחויבת בהענקת ההנחה לגביהם, ובנוסף תהא רשאית כחלק ממימוש ההטבה לציבור כאמור להעניק הנחות למלוויהם של האזרחים הוותיקים, הן להצגות בהן היא מחויבת במתן ההנחה לאזרח  הוותיק והן להרצאות ומופעים בהם היא לא מחויבת במתן ההנחה, אך מעניקה הנחה שכזו כחלק ממימוש ההסכם.

5.8.6.        לצורך מימוש ההטבה, יהיה על הזכאים ליצור קשר עם מרכז שירות לקוחות או עם הקופה של המשיבה, לצורך מימוש כרטיס בפועל ו/או רכישת כרטיס מוזל  (בהתאם לאופי ההטבה) לאחד מן המופעים האמורים לעיל, לגביהם תינתן ההטבה האמורה. מובהר כי עם מימוש הכרטיס ו/או רכישת כרטיס מוזל, על ידי הזכאי להטבה, יראו את ההטבה כממומשת בפועל.

5.9. עם סיום עונת המנויים 2019-2020, תבחן המשיבה את סכומן המצטבר של ההטבות השונות שהוענקו על ידה לאוכלוסיית האזרחים הוותיקים ולמלוויהם עד לאותו היום, וככל ששווין של ההטבות שניתנו  יהיה נמוך מסכום ההטבה המוסכמת לחברי הקבוצה (המסתכם כאמור לעיל לסך של 380,000 ₪), תפעל המשיבה  להענקת הטבות נוספות באחת מן הדרכים המנויות לעיל לפי שיקול דעתה, וזאת עד למימוש מלא של סכום ההטבה האמור ולא יאוחר מחלוף 30 חודשים מיום אישור הסכם הפשרה על ידי בית המשפט.

 

5.10. ככל שסכום ההטבה המלא בסך 380,000 ₪ לא ימומש במלואו בחלוף 30 חודשים מיום אישור הסדר הפשרה ע"י בית ביהמ"ש, המשיבה תעביר את ההפרש בין שווי ההטבות שניתנו בפועל ובין סכום ההטבה האמור, לקרן התובענות הייצוגיות שהוקמה לפי סעיף 27א לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006.

 

5.11. מובהר בזאת, כי ההטבות המוענקות לפי הסכם הפשרה יבואו בנוסף לכל הטבה אחרת לה זכאים האזרחים הוותיקים, לרבות כאלה שאינן מותנות בהיותם אזרחים ותיקים.

 

כך למשל,  אזרח ותיק אשר רכש/ירכוש מנוי מכוח המבצע "מנוי בקליק" המפורסם באתר האינטרנט של המשיבה, יהיה זכאי ל-2 כרטיסים להרצאות, 1 מכוח המבצע ו-1 נוסף מכח הסדר פשרה זה.

6.      פרסום ההטבה

6.1. תוך 30 ימים מיום אישור הסכם הפשרה על ידי בית המשפט, תפרסם המשיבה את דבר מתן ההטבה במקומון הנפוץ באזור.

6.2. בנוסף תפרסם המשיבה את דבר מתן ההטבה באתר האינטרנט שלה שכתובתו: https://www.habama-center.com/.

6.3. כמו כן, המשיבה תשלח מסרונים והודעות דואר אלקטרוניות לכלל מנוייה, בדבר מתן ההטבה, במסגרתם יופנו לאתר האינטרנט של המשיבה לצורך עיון בפרטי ההטבה המלאים.

6.4. נוסח הפרסום יהיה כדלקמן:

"במסגרת פיצוי שנקבע בהסדר פשרה בתובענה ייצוגית מס' 15164-11-17, יעניק מרכז הבמה בגני תקווה (להלן: "המרכז") החל ממועד פרסום זה, הטבות לציבור האזרחים הוותיקים הרוכשים מנויים במרכז. פרטים ומידע מפורט בדבר ההטבות והזכאות להן ניתן לקבל באתר האינטרנט של המרכז שכתובתו: https://www.habama-center.com/, או בטלפון 03-7375777".

6.5. בנוסף, החל מ-30 יום מיום אישור הסדר הפשרה ע"י בית המשפט ועד לסיום תקופת ההטבה, תפרסם המשיבה באתר האינטרנט שלה קישור לנוסח הסדר הפשרה המלא.

7.      שיעורי הגמול למבקשת ושכר הטרחה לבאי הכוח

7.1. בהתאם לסעיף 18(ז)(2) לחוק תובענות ייצוגיות הצדדים מסכימים כי ימליצו לבית המשפט הנכבד לאשר גמול למבקשת בסך 8,000 ₪ ושכ"ט לבאי כוחה בסך 92,000 ₪ בתוספת מע"מ כדין. כפי שנקבע בפסק דינו של בית המשפט הנכבד בעניינה של המשיבה 2, הגמול למבקשת וכן 75% משכר הטרחה לבאי כוחה ישולמו על ידי העמותה בתוך 30 ימים מיום בו פסק הדין המאשר הסדר פשרה זה יהפוך לחלוט; יתרת שכר הטרחה תשולם על ידי העמותה תוך 30 ימים מיום שיאושר על ידי בית המשפט הנכבד הדו"ח הסופי כאמור להלן בסעיף 12. 

7.2. תשלום הגמול יבוצע באמצעות המחאה / המחאות לפקודת ב"כ המבקשת (אביעד אופיר חברת עורכי דין), שתימסרנה לידי ב"כ המבקשת; תשלום שכר טרחת ב"כ המבקשת ייעשה בכפוף להמצאה של אישור על ניהול ספרים ואישור על ניכוי מס במקור. חשבוניות מס/קבלה  תימסרנה מיד לאחר מכן.

7.3. הצדדים מצהירים, כי לצורך חישוב שיעור הגמול למבקשת ושיעור שכר הטרחה לבאי הכוח נלקחו בחשבון, בין השאר, השיקולים הבאים: מידת התועלת שהביאה בקשת האישור; מידת הטרחה שטרחו המבקשת ובאי כוחה; מידת הסיכון שנטלו על עצמם המבקשת ובאי כוחה; מידת מורכבות הסוגיה המשפטית; מידת החשיבות הציבורית שבבקשת האישור; הסיכויים והסיכונים שבהמשך ניהול התובענה הייצוגית אל מול הישגיו של הסדר פשרה זה.

8.      סייגים לתוקפו של הסדר הפשרה

8.1.    הסדר פשרה זה נעשה מבלי שהעמותה  מודה בטענות המבקשת ו/או בחבות כלשהי הנובעת מהן. ככל שלא יאושר הסדר זה, מוסכם על הצדדים כי הסדר הפשרה, הבקשה לאישורו וכל מסמך שהוכן או הוגש במסגרתם יחשבו כבטלים ומבוטלים, ולא ניתן יהיה לעשות בהם שימוש כלשהו בכל הליך משפטי או מעין - משפטי.

9.      תנאים נוספים

9.1.    מובהר בזאת, כי אם יודיעו 15 מחברי הקבוצה לבית המשפט על רצונם שלא יחול עליהם הסדר הפשרה ובית המשפט יתיר להם לצאת מן הקבוצה, או אם יודיעו 15 מחברי הקבוצה על רצונם שלא להיכלל בקבוצה, הכל לפי הוראות סעיפים 18(ו), 19(ד)(2), 19(ד)(3) ו-11(א) לחוק (להלן: "הודעת פרישה"), תהיה העמותה  רשאית לבטל הסדר זה בתוך 14 ימי עסקים מתום המועד האחרון להגשת הודעת חברי הקבוצה, ויראו את הסדר הפשרה וכל ההסכמות, התוצאות והאישורים שנבעו ממנו בטלים ומבוטלים מדעיקרא - כאילו לא היו.

9.2.    המבקשת וב"כ מתחייבים, כי לא ינקטו בהליכים משפטיים בעניין הקשור בהסדר הפשרה דנן נגד העמותה אלא לאחר שנתנו לה, בהקדם האפשרי, הודעה מתאימה בכתב אודות ההפרה הנטענת וכן נתנו לה את האפשרות לתקן את ההפרה, ולא תוקנה ההפרה, בתוך 30 ימים ממועד הודעת המבקשת ו/או באי כוחה.

9.3.    למען הסר ספק מובהר בזאת, כי במקרה שבית המשפט לא יאשר הוראה מהותית מהוראות הסכם הפשרה ו/או יקבע כי הוראה מהותית מהוראותיו הינה חסרת תוקף ו/או בלתי אכיפה ו/או יוסיף הוראות מהותיות להסכם הפשרה ו/או יסייגן, לרבות לעניין סכום ההטבה לציבור, והכל ללא הסכמת הצדדים, יהיה כל צד רשאי להודיע בכתב לצד השני בתוך ארבעה עשר (14) ימים על ביטול הסדר הפשרה. נמסרה הודעה כאמור, יהיה ההסדר בטל ומבוטל מדעיקרא וחסר תוקף משפטי, כאילו לא נחתם מלכתחילה, וכאילו אין פסק דין. בין היתר, יראו בהסדר זה כאילו לא בא לעולם ולא ניתן יהא להגיש הסדר זה על נספחיו ו/או להסתמך עליו ו/או לעשות בו או בתוכנו שימוש כלשהו בין במסגרת הליך משפטי כלשהו, בין במסגרת הליך מעין משפטי בין במסגרת הליך מנהלי ובין בכל הליך אחר. האמור לעיל, חל גם על טיוטות ומסמכים שהוחלפו לקראת הסדר פשרה זה.

9.4. במקרה שבו יוגש על ידי צד שלישי כלשהו ערעור על פסק הדין ו/או בקשה לביטול פסק הדין, ויתקבל הערעור ו/או הבקשה לביטול כאמור לעיל, באופן המשנה הוראה מהותית בהסכם, יהיה רשאי כל אחד מן הצדדים, בתוך 14 ימים מיום שנמסר לו עותק של פסק הדין בערעור ו/או החלטה בבקשה לביטול כאמור לעיל, להודיע לצד השני על ביטול ההסכם, וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במתן הנמקה כלשהי ומבלי שהדבר יטיל עליו חבות כספית או אחרת כלפי הצד השני, ויחולו יתר הוראות ס"ק 9.3 בשינויים המחויבים.

10. ויתור ומעשה בית דין

10.1.    עם אישור בית המשפט הנכבד הסדר פשרה זה, יתגבש אוטומטית מעשה בית דין כלפי חברי הקבוצה שלא נתנו הודעת פרישה כדין כאמור לעיל, ביחס לכל העילות והסעדים שבתביעה אשר אושרה על ידי בית המשפט בהסדר הפשרה.

10.2.    מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף לעיל, עם אישור בית המשפט הנכבד לפשרה זו, מוותרת בזאת המבקשת כלפי עמותת אמנות ותרבות גני תקווה באופן סופי ומוחלט, על כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות ו/או עילה בקשר עם בקשת האישור והתביעה, במהלך תקופת 7 השנים שקדמו למועד הגשת בקשת האישור ו/או בקשר עם איזו מהטענות או הדרישות הכלולות, במישרין ו/או בעקיפין, בבקשת האישור ו/או בתביעה.

10.3.    המבקשת ובאי כוחה מתחייבים שלא להגיש ו/או לשדל ו/או להיות שותפים ו/או לנקוט במישרין או בעקיפין, בכל הליך חדש הקשור לעניינים העולים במסגרת התובענה במישרין או בעקיפין כל עוד המשכן לאמנויות הבמה עומדת בתנאי ההסדר.

11. מינוי בודק בהתאם לסעיף 19 לחוק תובענות ייצוגיות

במסגרת הבקשה לאישור הסדר הפשרה, הצדדים יבקשו מבית המשפט להורות כי אישורו של הסדר פשרה זה אינו טעון מינוי בודק.

12. תיעוד מתן ההטבה

12.1. המשיבה תשמור את התיעוד בדבר מתן ההטבות לפי הסדר פשרה זה, ולא יאוחר מ-45 ימים מסיום תקופת מתן ההטבה, כאמור בסעיף 5.9 לעיל, תמציא לבית המשפט הודעה בדבר ביצוע ההטבה, אליה יצורף דו"ח המפרט את אופן ביצוע ההטבה, תוך ציון כל מופע בו ניתנו ההטבות האמורות בסעיף 5 לעיל, מספר הכרטיסים שנמכרו בהטבה בכל מופע, מחיר כרטיס מלא לעומת מחיר כרטיס שנמכר בהטבה, חישוב סכום ההטבה הכולל לגבי כל מופע וכן חישוב סכום ההטבה הכוללת שניתנה בתקופת ההטבה.

12.2.  הנתונים המפורטים בדו"ח האמור בסעיף 12.1 לעיל, יגובו בתצהירה של מנכ"לית העמותה.

13. שונות

13.1.    ההסדר כולל את כל ההסכמות שבין המשיבה לבין המבקשת ובאי כוחה והוא מגבש וממצה באופן בלעדי וסופי את כל ההסכמות בקשר עם האמור בו.

13.2.    לא יהיה כל תוקף לכל שינוי או תוספת להסדר, אלא אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי ב"כ הצדדים להסדר. לא תישמע טענה של שינוי ההסדר בעל פה. כמו כן, לא יהיה תוקף לכל מצג ו/או מו"מ, ככל שנוהל בין הצדדים, קודם לחתימת ההסדר.

13.3.    הצדדים מתחייבים לפעול בתום לב לקיומו של ההסדר ולבצע את כל הפעולות המנויות לעיל ולחתום על כל המסמכים, האישורים, הטפסים וההודעות, ככל שיידרש, ושיהיה מועיל לצורך ביצוען של הוראות ההסדר.

כתובות הצדדים בכל הקשור למסירת הודעות ובכל הקשור בביצועו וקיומו של הסדר זה, הן כמפורט במבוא להסדר. כל הודעה שתשלח בדואר רשום לפי הכתובת הנ"ל, תחשב כמי שנתקבלה תוך 72 שעות מעת מסירתה למשלוח בבית דואר בישראל. אם נשלחה בפקס ביום עסקים, תחשב כמי שהתקבלה ביום העסקים שלאחר מכן, ובלבד שעובדת שליחתה אושרה טלפונית על ידי נמענה או על ידי מי מטעמו. אם נמסרה ביד - בעת מסירתה.

 

 

 

ולראיה באו הצדדים על החתום

 

                                                             20190127_093218    

                אביעד אופיר, עו"ד                                                                               ד"ר אלעד אופיר, עו"ד

                                                                 ב"כ המבקשת 1                                                                                                                

                                                                                                                         

 

 

אורטל דבש, עו"ד

            הררי טויסטר ושות'

                                                                     ב"כ המשיבה 1

 

 

 

בבית המשפט המחוזי                                                                                   ת"צ 15164-11-17

מרכז לוד                                                                                               בפני כב' הש' יחזקאל קינר

 

המבקשים:       1. שולמית אנגל ת.ז 065110082                                                 

                        2. דב אייזנברג ת.ז 003276425

            ע"י ב"כ עוה"ד אביעד אופיר ו/או ד"ר אלעד אופיר ואח'

            מגדל בסר (קומה 24) מצדה 7 בני ברק 5126112

            טל': 03-6005544 פקס: 03-6444556

-         נ   ג   ד   -

המשיבות:         1. עמותת אומנות ותרבות בגני תקווה

ע"י ב"כ ע"י ב"כ משרד הררי, טויסטר ושות'

עוה"ד רונית עובדיה ו/או אורטל טורג'מן ואח'

                                    בית ב.ס.ר 1 דרך בן גוריון 2, רמת גן 52573

                                    טל': 03-7553800, פקס: 03-7553801

                                    2. המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד בע"מ

                         ע"י ב"כ עוה"ד ש. אהרנסון ו/או סברינה דדון-בוטבול

ו/או אח' ממשרד עו"ד אהרנסון אבולעפיה ושות'

מרח' לינקולן 20 תל אביב 67134

                                        טל': 03-6250500; פקס: 03-6250501

                         3. עמותת היכל התרבות העירוני נתניה

                         ע"י ב"כ עו"ד מיכל מלמד (אפל) ו/או אח'

                         רח' הצורן 6 נתניה

                         טל': 09-8603308, פקס: 09-8654506

                         4. תיאטרון הצפון מרכז אומנויות הבמה (בית עם)

                                         ע"י ב"כ תומר רייף ו/או אח'

                                         ממשרד עו"ד זיסמן, אהרוני, גייר ושות'

                         בית ציון, שדרות רוטשילד 41-45, תל אביב 6578407

                         טל': 03-7955555, דוא"ל: Mail@zag-sw.co.il

                        

בקשה לאישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית בין המבקשת 1 לבין המשיבה 1

בהתאם לסעיף 18 לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 (להלן: "חוק תובענות ייצוגיות"), ולתקנה 12 לתקנות תובענות ייצוגיות, התש"ע-2010 (להלן: "תקנות תובענות ייצוגיות"), מתכבדים – המבקשת 1 (להלן: "המבקשת") והמשיבה 1 – עמותת אומנות ותרבות בגני תקווה (להלן "העמותה" או "המשיבה") להודיע לבית המשפט הנכבד, כי הגיעו להסדר פשרה (להלן: "הסדר הפשרה"), לשם סילוק סופי ומוחלט של התובענה שבכותרת והבקשה לאישורה כייצוגית - אשר הוגשה ביום 7.11.2017 (להלן: "התובענה" ו- "בקשת האישור" בהתאמה).

בית המשפט הנכבד מתבקש לאשר את הסדר הפשרה ולהורות כדלקמן:

א.      כי בהתאם להוראת סעיף 25(א)(3) לחוק תובענות ייצוגיות, תפרסם העמותה הודעה לציבור בדבר הגשת הבקשה לאישור הסדר הפשרה, בעיתון "גלובס" בנוסח המצורף כנספח א' להסדר הפשרה (להלן: "ההודעה הראשונה"), וכי הוצאות הפרסום יחולו על העמותה;

ב.      לאשר, בחלוף 45 ימים (או מועד קצר יותר כפי שיקבע בית המשפט הנכבד) ממועד פרסום ההודעה הראשונה, את הסדר הפשרה כהסדר פשרה בתובענה הייצוגית וליתן לו תוקף של פסק דין;

ג.        לאחר מתן פסק הדין המאשר הסדר פשרה זה, להורות כי בהתאם להוראת סעיף 25(א)(4) לחוק תובענות ייצוגיות, תפרסם העמותה מודעה שנייה לציבור בדבר אישור הסדר הפשרה (להלן: "ההודעה השנייה") וכי הוצאות הפרסום יחולו על העמותה;

ד.      לקבל את המלצת הצדדים בכל הנוגע למתן גמול למבקשת ושכר טרחה לבאי כוחה, כמפורט להלן.

א.        הרקע הדיוני להגשת הבקשה והסדר הפשרה שאישורו מבוקש

1.         עניינה של בקשת האישור הנדונה הוא בטענה להפרה של חוק האזרחים הותיקים, התש"ן-1989; תקנות האזרחים הותיקים (הנחות למופעי תרבות ולמוזיאונים) התשנ"ח-1998; דיני הגנת הצרכן; חוק החוזים; פקודת הנזיקין וחוק עשיית עושר ולא במשפט, כפי שיפורט בבקשה זו, וזאת נוכח טענת המבקשים לאי מתן הנחה של 50% לאזרחים ותיקים ברכישת כרטיסים להצגות תיאטרון.

2.         הבקשה הוגשה על ידי המבקשים נגד המשיבות - היכלי תרבות בישראל, המציגים מופעים שונים לקהל הרחב, ובכלל זה הצגות תיאטרון, הלקוחות מהפקות של תיאטרון הקאמרי, הבימה, בית ליסין, גשר ואחרים, אשר חלה עליהן חובת מתן הנחה כאמור.

3.         לטענת המבקשים, ע"פ החוק והתקנות נדרשות המשיבות ליתן הנחה של 50% לכל הצגת תיאטרון המוצגת אצלן, בין אם הן נחשבות למפיץ ההצגה (סעיף 2(א)(2) לתקנות) ובין כמוכרי הכרטיסים להצגה (סעיף 2(ב) לתקנות).

4.         עוד טענו המבקשים כי המשיבות, ובכללן העמותה, לא קיימו הוראות דין אלה, והתעלמו מהן במשך שנים רבות במודע ולא פרסמו את דבר מתן ההנחה בפרסומים שלהן, כנדרש בסעיף 4 לתקנות, מה שלטענת המבקשים מהווה הפרת חובה חקוקה, הטעיה והפרת חובת גילוי.

5.         לפיכך, התבקש כב' בית המשפט הנכבד בבקשה, להורות למשיבות להפסיק את הפרות הדין; להשיב את כספי המבקשים ואת כספי הקבוצה, ששולמו ביתר; לפצות את האזרחים הותיקים ואת כל חברי הקבוצה על כל הנזקים שנגרמו להם; ו/או ליתן כל סעד הנדרש לעניין; וכן לפסוק תשלום גמול ושכ"ט.

6.         ביחס לעמותת אומנות ותרבות בגני תקווה - נטען על ידי המבקשת - כי היא ביקשה לרכוש כרטיסים להצגה "במנהרה" של תיאטרון גשר, באמצעות אתר האינטרנט של העמותה, והסתבר לה כי במסגרת האתר לא ניתנת ההנחה של 50% לאזרחים ותיקים כפי שמחייב הדין, לטענתה. 

7.         כך גם נטען ביחס למשיבה כי באתר האינטרנט שלה אין פרסום אודות מתן ההנחה בשיעור של 50% - לה זכאי אזרח ותיק בעת רכישת כרטיסים.

8.         בנוסף נטען כי גם ברכישת כרטיסים בטלפון ו/או בקופה של  העמותה - לא ניתנת הנחה לאזרח ותיק בעת רכישת כרטיס לתיאטרון, כנדרש על פי דין. כך, נטען שביום 24.10.17 רכשה המבקשת כרטיס להצגה "במנהרה" של תיאטרון גשר, ולאור מחיר כרטיס הקופה  - שעמד על 145 ₪  - הרי שבהתאם לדין, הסכום המקסימלי אותו הייתה המשיבה  רשאית לגבות מאזרח ותיק עבור הכרטיס הנ"ל - עמד על 72.5 ₪, ואילו בפועל המשיבה  גבתה מן המבקשת סך של 95 ₪, בניגוד לדין. 

9.         כמו כן נטען בבקשה כי תובענה ייצוגית דומה (מקרה עובדתי דומה ועילות משפטיות דומות) הוגשה לביהמ"ש המחוזי בת"צ (מחוזי מרכז) 25595-08-14 דב פרי, יוכבד כהן, פרידה נוישטיין נ' ניו לינאו סינמה (2006) בע"מ, ת.י תאטראות 2004 בע"מ, תיאטראות ישראל בע"מ ואח' (להלן: "עניין דב פרי"). עניינה של אותה הבקשה באי מתן הנחה לאזרחים ותיקים ע"י בתי קולנוע שונים וכן ע"י תיאטרון הבימה. הבקשה נסבה בעיקר על אי מתן הנחה כאשר הרכישה מתבצעת "מרחוק", קרי, באמצעות אתר האינטרנט או הטלפון, וזאת בניגוד לסעיף 12 לחוק ולתקנות. לטענת המבקשים, בשונה מבקשה זו - שעוסקת גם באי מתן הנחה בקופות המשיבות - ולא רק באינטרנט ובטלפון.

10.      באותו עניין, הוגשה - ביום 3.2.15 - בקשת הסתלקות בעניין תיאטרון הבימה, כאשר תיאטרון זה הסכים לפצות את חברי הקבוצה שלא נהנו מההנחה בעבר, וכן לתקן את הפרת הדין על ידו, ולאפשר רכישת כרטיסים גם באינטרנט בעתיד בהנחה מלאה. בקשת ההסתלקות, הכוללת תיקון ההפרה ומתן גמול ושכ"ט, אושרה ע"י כב' השופט גרוסקופף ביום 04.11.2015. ביום זה אישר כב' השופט פרופ' גרוסקופף גם הסדר פשרה בתובענה הייצוגית הנ"ל בכל הנוגע ליתר 5 המשיבות בבקשה שם, וקבע, כי הסדר הפשרה יאפשר רכישת כרטיסים בהנחה של 50% במעמד הרכישה גם באינטרנט.

11.      בעניינינו, המבקשים ביקשו לאשר את התובענה הייצוגית בשם "כלל האזרחים הותיקים במדינת ישראל אשר ביקשו לרכוש ורכשו כרטיסים להצגות תיאטרון המוצגות אצל המשיבות, ולא קיבלו הנחה מלאה של אזרח ותיק, כנדרש בחוק האזרחים הותיקים, התש"ן-1989, וכן ע"פ תקנות האזרחים הותיקים (הנחות למופעי תרבות ולמוזיאונים), התשנ"ח-1998, וזאת בתקופה של 7 השנים שקדמו למועד הגשת בקשה זו, ועד למתן פסק דין סופי בתובענה ו/או כל הגדרה אחרת שבית המשפט הנכבד ימצא לנכון". באופן האמור, ונוכח הגדרתה המרחיבה של הקבוצה, כוללת הקבוצה הן אזרחים ותיקים אשר רכשו כרטיסים להצגות בודדות בקופה, הן כאלה שרכשו כרטיסים במסגרת מנוי (בהתאם לתקנה 3(ב) לתקנות), והן כאלה שביצעו רכישה "מרחוק" - באמצעות רשת האינטרנט או בטלפון.

12.      עוד נטען בבקשה כי למבקשת נגרם נזק ממוני בסך של 22.5 ש"ח מהמשיבה 1. עוד נטען כי נזקו האישי הממוצע של כל אזרח ותיק בישראל עומד על כ - 80 ₪.

13.      בהתאם הוערך  הנזק הקבוצתי (המתייחס ל - 4 המשיבות בלבד) באופן הבא: ראשית הוערך כי  מספרם של האזרחים הותיקים במדינת ישראל עומד כיום על כ - 950,000 איש; שנית, הוערך כי ממוצע של כמות האנשים המגיעה אליהם להצגות מדי שנה עומד על כ - 600 איש פר הצגה; שלישית, הוערכה הערכה שמרנית שרק כ - 30% מכלל האזרחים הותיקים בישראל הולכים לתיאטראות, ולכן רק כ - 30% מכלל המגיעים להצגות תיאטרון אצל המשיבות הם אזרחים ותיקים, הרי שאם לכל משיבה יש כ - 600 איש פר הצגה, הרי שמדובר בשיעור אזרחים ותיקים של כ - 180 אנשים פר הצגה; רביעית, הוערך כי לכל משיבה יש כ - 40 הצגות רלוונטיות בשנה, כך שמדובר בנזק שגרמה כל משיבה בגובה של 576,000 ₪ לשנה, ואם עסקינן ב - 4 המשיבות, הרי שהנזק המצטבר השנתי עומד על 2,304,000 ₪. כיוון שתקופת התביעה נסובה על 7 שנים אחורה, הרי שמדובר בנזק קבוצתי מוערך של 16,128,000 ₪.

14.      העמותה הגישה תגובה לבקשה בה טענה טענות שונות.

15.      כמו כן, התקיים ביום 21.06.18 דיון מוקדם בפני בית המשפט הנכבד.

16.      לאחר הדיון נוהל מו"מ בין ב"כ המבקשת לב"כ העמותה.

17.      במסגרת כתב התשובה והמו"מ טענה העמותה, בין היתר, את הטענות הבאות:

17.1.   העמותה מפעילה את היכל התרבות "מרכז הבמה" בגני תקווה, אשר מהווה היכל תרבות ייחודי משופץ ומשודרג המציע לתושבי בקעת אונו והסביבה היצע תרבותי מגוון וחדשני בקשת רחבה של תחומים.

17.2.   כחלק מפועלה של העמותה לרווחת קהל המבקרים, ובמיוחד קהל האזרחים הותיקים שופץ לאחרונה מרכז הבמה כך ששופרה חוויית הצפייה במופעים, נוספו מקומות ישיבה, הונגשה הכניסה לאולם, הוגדלו כמות תאי השירותים וגודלם, שודרגו מערכות הסאונד וכו' – הכל על מנת להתאימם לאוכלוסיית האזרחים הוותיקים המבקרים בהיכל.

17.3.   זאת ועוד, העמותה שמה לה למטרה להביא מגוון תרבותי ועשיר לכלל הגילאים בדגש על האוכלוסייה המבוגרת, ולשם כך, בין היתר, השיקה העמותה למעלה מ-30 סדרות העשרה עם המרצים המובילים בארץ לאוכלוסייה המבוגרת, וכן כ- 15 סדרות בוקר המיוחדות לאוכלוסייה זו. בנוסף, דאגה העמותה כי גם חלק מההצגות והאירועים יתקיימו בשעות אחר הצהריים המוקדמות.

17.4.   לצד הדאגה לתכנים המותאמים לאוכלוסייה זו, פעלה העמותה להבטיח כי חבריה יקבלו את ההנחות להן הם  זכאים על פי בדין (אף באמצעות בדיקה יזומה מול רוכשי הכרטיסים האם הם נמנים על אוכלוסייה זו), וכי חווית הצפייה בתכנים השונים המועלים במרכז תהיה מקסימלית עבור אוכלוסיה זו, בין היתר, באמצעות הנגשת המרכז ובאמצעות חלוקת מערכות שמע לכבדי שמיעה, המחולקת ללא תשלום לכל כבד שמיעה הזקוק לעזרתן.

17.5.   בנוסף, פועלת העמותה בשיתוף פעולה עם מועדוני קשישים ומרכזי יום רבים לצורך הבאתן של קבוצות קשישים למופעי תרבות המועלים בו, במחירים מופחתים ולעיתים אף בהנחות העולות על 50% מעלות מחירו המלא של כרטיס ליחיד. כמו כן, מעניקה העמותה הנחות מיוחדות  במסגרת חודש האזרח הותיק הנערך מדי שנה.

17.6.   מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, הבהירה העמותה כי היא נהגה, ועודנה נוהגת, להעניק את ההנחה האמורה לאוכלוסיית האזרחים הוותיקים כמתחייב על פי הדין, ולעיתים אף מעניקה הנחות גבוהות מהמחויב.

17.7.   כך, בעוד שמחירו המלא של כרטיס להצגת תיאטרון המועלית באולם המופעל על ידי המשיבה עומד על 190 ₪, המשיבה נוהגת לגבות מאוכלוסיית האזרחים הותיקים תשלום בסך של 95 ₪ בלבד.

17.8.   בהקשר זה הבהירה העמותה כי מחיר הכרטיס בסך 145 ₪ אשר נאמר טלפונית למבקשת, שיקף למעשה את מחיר הכרטיס במכירה מוקדמת, וכי בהתאם לדין יש להעניק את ההנחה ממחיר הכרטיס המלא, ואין להעניק "כפל הנחות" לאזרחים הוותיקים, ועל כן פעלה כדין בעת מתן ההנחה.

17.9.   עוד הבהירה המשיבה כי בהתאם להנחיותיה, על עובדיה לבדוק באופן יזום אל מול רוכשי הכרטיסים האם הם זכאים להנחת אזרח ותיק בהתאם להוראות הדין.

17.10.     כן טענה המשיבה כי גם אזרחים ותיקים הרוכשים מנוי תיאטרון אצל המשיבה נהנים מההנחה הקבועה בחוק, כך שבפועל אם נחלק את עלות המנוי במספר ההצגות בהן ניתן לצפות במסגרתו, משלמים מנויי המשיבה שהינם אזרחים ותיקים סך של 84 ₪ להצגה המועלית באמצע שבוע וסך של 88 ₪ להצגה המועלת במוצ"ש (בהתאם לסוגי המנויים השונים).

17.11.     בנסיבות אלו סבורה העמותה כי  אין בסיס לתביעה נגדה. בנוסף, טענה המשיבה כי הבקשה אינה עומדת בתנאי חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 (להלן: "חוק תובענות ייצוגיות") ועל כן דינה להידחות גם על הסף.

17.12.     המשיבה אף דחתה את טענות המבקשת בדבר גובה הנזק אשר נגרם לכאורה לחברי הקבוצה.

17.13.     בכל הנוגע לטענות המבקשת בדבר פרסום הזכאות להנחה, הודיעה המשיבה בתשובתה לבקשת האישור כי פרסמה בכתב את דבר ההנחה הן בקופות רכישת הכרטיסים והן באתר האינטרנט שלה, ואף צירפה כנספחים לתשובתה אסמכתאות המעידות על ביצוע הפרסום בפועל.

18.       המבקשת חלקה על כל טענות העמותה.

19.      על רקע הדברים האמורים, באו הצדדים בדברים ביניהם ולאחר ששקלו את הסיכונים והסיכויים שבהמשך ניהול בקשת האישור, הגיעו להבנות (לצרכי פשרה בלבד, ומבלי שצד מודה בטענות משנהו), שיפורטו להלן.

20.      ויודגש כי על אף, שלטענת המבקשת, הפרה העמותה  את הוראות הדין, הרי שלאור העובדה שהעניקה  הנחה מסויימת לגמלאים לאורך השנים, אם כי לטענת המבקשת הנחה זו נמוכה מזו שהייתה מחויבת לה על פי הדין (בעוד שהעמותה טוענת מצדה כי העניקה את  ההנחה לה היא מחויבת על פי דין) הרי שבשל נכונות העמותה להידבר ולשנות את דרכיה,  כמו גם להביא לפיצוי קבוצתי שמגלם את טענות הצדדים, הסכימה המבקשת להסדר הפשרה, כפי שמובא להלן.

 

ב.        עיקרי הסדר הפשרה

21.      ההסכמות שיפורטו להלן אינן משקפות הסכמה של מי מהצדדים לטענותיו של הצד האחר והן נועדו לצורכי פשרה בלבד.

22.      הסדר הפשרה כולל שני רכיבים: האחד, הסדרה עתידית של סוגיית מתן ההנחות לאוכלוסיית האזרחים הוותיקים וחידוד ההנחיות בדבר פרסום הזכאות לקבלת ההנחה; השני, מתן הטבה לקבוצה, והכל כפי שיפורט להלן.

ב.1. הסדרה עתידית

23.   העמותה תדאג ליתן הנחה בגובה 50% הנחה לאזרחים ותיקים עבור כרטיסים להצגות של אותם תיאטראות, המחויבים במתן הנחה זו בהתאם לחוק ולתקנות, ותאפשר את קבלת ההנחה הן ברכישה בקופה, הן ברכישה בטלפון והן ברכישה באמצעות אתר האינטרנט, ואולם העמותה שומרת על זכותה להתנות את מתן ההנחה בהצגת תעודת אזרח ותיק.

24.   למען הסדר הטוב, העמותה תחדל ממכירת כרטיסים במתכונת של "מכירה מוקדמת" עד 48 שעות קודם להעלאת המופע, ותבהיר לרוכשי הכרטיסים מהו מחיר הכרטיס המלא, מהו מחיר המכירה המוקדמת וכי אזרחים ותיקים הזכאים להנחה למופע מסוים, זכאים להנחה זו ממחיר הכרטיס המלא.

25.   העמותה תדאג להקפיד על פרסום הזכאות להנחה של 50% לאזרחים וותיקים בגין אותן הצגות המחויבות במתן הנחה כאמור. פרסום זה יתבצע הן בקופות המכירה, הן באתר האינטרנט של המשיבה (במופעים המתאימים לכך) והן בפרסומיה השונים של העמותה בנוגע לאותן הצגות בהן היא מחויבת במתן ההנחה האמורה.

ב.2. ההטבות לציבור במסגרת הסדר הפשרה

26.   במסגרת המו"מ ביניהם ולאחר איסוף הנתונים 7 שנים אחורה, בדיקתם של הנתונים והעברתם לב"כ המבקשת, גילמו הצדדים את טענותיהם תוך התחשבות בטענות הרלוונטיות וביניהן מחד את עמדת המבקשת באשר להיקף הקבוצה, וכן לטענה כי אי פרסום דבר ההנחה פגע בפוטנציאל האזרחים הוותיקים שפנו לרכוש כרטיסים ואלמלא מחדל זה היתה הקבוצה גדולה יותר, ומאידך גולמו טענות העמותה בדבר גודלה המצומצם של הקבוצה,  מתן ההנחה לאזרחים ותיקים ממחיר כרטיס מלא והתיקון לכך.

27.   בהתאם לכך, ובהתאם להסכמות הצדדים, העמותה תעניק  לקבוצה הטבה ששוויה הכספי  380,000 ש"ח (להלן: "ההטבה"), לפי הפירוט שיובא בסעיף הבא.

28.   בנוסף, בהתאם לסעיף 18(ז)(2) לחוק תובענות ייצוגיות הצדדים ממליצים לבית המשפט הנכבד לאשר גמול למבקשת בסך 8,000 ₪ ושכ"ט לבאי כוחה בסך 92,000 ₪ בתוספת מע"מ כדין.

29.   סכומים אלו  נקבע על ידי הצדדים  לאור הנימוקים אשר פורטו לעיל; הצדדים סבורים כי אלה גם משקפים איזון ראוי וסביר בין הסיכויים והסיכונים הטמונים בהמשך ניהול התיק, כבכל פשרה במסגרת הליך משפטי ובהתחשב בעובדה שפשרה זו מייתרת את הצורך בהמשך ניהולו של ההליך.

30.   ההטבה תינתן לציבור האזרחים הוותיקים באופן הבא:

30.1.   כל אזרח ותיק אשר ירכוש מנוי אחד או יותר לאחד מן המנויים המוצעים על ידי העמותה בעונת המנויים 2020-2019, בין אם מדובר במנויים למופעים בהם המשיבה מחויבת במתן הנחה לפי דין ובין אם לאו (כגון מופעי מוזיקה וסדרות של הרצאות העשרה), יקבל מלבד ההנחה הקבועה בחוק (ככל שהוא זכאי לה ברכישת המנוי), כרטיס מתנה לאחד מן המופעים או ההרצאות המועברים במרכז הבמה, בהתאם לרשימה שתפורסם על ידי העמותה. העמותה תשתדל לפרסם למנויים אלו את רשימת ההרצאות והמופעים זמן סביר לפני קיומם.

מובהר כי הזכאות לקבלת כרטיס מתנה כאמור, מוגבלת לכרטיס אחד לעונה, ללא תלות במספר המנויים הנרכשים על ידי האזרח הותיק.

בהתבסס על מספר האזרחים הוותיקים אשר רכשו בעונות קודמות מנויים למופעים (לרבות הרצאות) המועלים על ידי העמותה, הערכת העמותה היא כי ישנם לכל הפחות כ-2,500 אזרחים ותיקים הזכאים לקבלת ההטבה, כאשר מחיר ממוצע של כרטיס להרצאה עומד על כ-90 ₪, ועל כן סה"כ הערכת שווי הפיצוי בגין רכיב זה לעונת מנויים מוערך בכ- 225,000 ₪.

30.2.   עוד מובהר כי העמותה תהיה רשאית לבצע שינויים ברשימה שתפורסם על ידה בהתאם ללוח ההרצאות המתקיימות בפועל, ואולם תשתדל לפרסם כל שינוי בסמוך להיוודע הצורך בביצועו. רשימה זו תפורסם ותעודכן מעת לעת גם באתר האינטרנט של המשיבה.

30.3.   מימוש הכרטיס יתבצע על בסיס מקום פנוי. לעמותה שמורה הזכות להגביל את כמות כרטיסי המתנה שיהיה ניתן לממש בכל הרצאה, ובמקרה כזה האזרחים הוותיקים שיפנו ראשונים לממש את ההטבה לאותה הרצאה, עד למכסה שתקבע, הם שייהנו ממנה. ככל שתחליט העמותה על הגבלת מספר המימושים בכל הרצאה, תציין גם מידע זה במסגרת רשימת ההרצאות האמורה לעיל.

30.4.   בנוסף, לצורך מתן ההטבה לציבור כאמור בהסכם פשרה זה, המשיבה תהיה זכאית להעניק הנחות נוספות לקהל האזרחים הוותיקים, אשר יינתנו בין היתר במתכונת של 1+1 ו/או 50% הנחה להרצאות ומופעים שהיא אינה מחויבת לגביהם בהענקת הנחות לאוכלוסיית האזרחים הותיקים.

30.5.   כמו כן, המשיבה תהא רשאית לחלק כרטיסי מתנה נוספים לאוכלוסיית האזרחים הוותיקים להרצאות ולמופעים, שהיא אינה מחויבת בהענקת ההנחה לגביהם, ובנוסף  תהא רשאית כחלק ממימוש ההטבה לציבור כאמור להעניק הנחות למלוויהם של האזרחים הוותיקים, הן להצגות בהן היא מחויבת במתן ההנחה לאזרח  הוותיק והן להרצאות ומופעים בהם היא לא מחויבת במתן ההנחה, אך מעניקה הנחה שכזו כחלק ממימוש ההסכם.

30.6.   עם סיום עונת המנויים 2019-2020, תבחן המשיבה את סכומן המצטבר של ההטבות השונות שהוענקו על ידה לאוכלוסיית האזרחים  הוותיקים ולמלוויהם עד לאותו היום, וככל ששווין של ההטבות שניתנו  יהיה נמוך מסכום ההטבה המוסכמת לחברי הקבוצה (המסתכם כאמור לעיל לסך של 380,000 ₪), תפעל המשיבה  להענקת הטבות נוספות באחת מן הדרכים המנויות לעיל לפי שיקול דעתה, וזאת עד למימוש מלא של סכום ההטבה האמור, ולא יאוחר מחלוף 30 חודשים מיום אישור הסכם הפשרה על ידי בית המשפט.

30.7.   ככל שסכום ההטבה המלא בסך 380,000 ₪ לא ימומש במלואו בחלוף 30 חודשים מיום אישור הסדר הפשרה ע"י ביהמ"ש, המשיבה תעביר את ההפרש בין שווי ההטבות שניתנו בפועל ובין סכום ההטבה האמור, לקרן התובענות הייצוגיות שהוקמה לפי סעיף 27א לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006.

ב.3. שיעורי הגמול למבקשת ושכר הטרחה לבאי הכוח

31.   בהתאם לסעיף 18(ז)(2) לחוק תובענות ייצוגיות הצדדים ממליצים לבית המשפט הנכבד לאשר גמול למבקשת בסך 8,000 ₪ ושכ"ט לבאי כוחם בסך 92,000 ₪ בתוספת מע"מ כדין. כפי שנקבע בפסק דינו של בית המשפט הנכבד בעניינה של המשיבה 2, הגמול למבקשת וכן 75% משכר הטרחה לבאי כוחה ישולמו על ידי העמותה בתוך 30 ימים מיום בו פסק הדין המאשר הסדר פשרה זה יהפוך לחלוט; יתרת שכר הטרחה תשולם על ידי העמותה תוך 30 ימים מיום שיאושר על ידי בית המשפט הנכבד הדו"ח הסופי כאמור לעיל. 

32.   תשלום הגמול יבוצע באמצעות המחאה / המחאות לפקודת ב"כ המבקשת (אביעד אופיר חברת עורכי דין), שתימסרנה לידי ב"כ המבקשת; תשלום שכר טרחת ב"כ המבקשת ייעשה בכפוף להמצאה של אישור על ניהול ספרים ואישור על ניכוי מס במקור. חשבוניות מס/קבלה  תימסרנה מיד לאחר מכן.

33.   הצדדים מצהירים, כי לצורך חישוב שיעור הגמול למבקשת ושיעור שכר הטרחה לבאי הכוח נלקחו בחשבון, בין השאר, השיקולים הבאים: מידת התועלת שהביאה בקשת האישור; מידת הטרחה שטרחו המבקשת ובאי כוחה; מידת הסיכון שנטלו על עצמם המבקשת ובאי כוחה; מידת מורכבות הסוגיה המשפטית; מידת החשיבות הציבורית שבבקשת האישור; הסיכויים והסיכונים שבהמשך ניהול התובענה הייצוגית אל מול הישגיו של הסדר פשרה זה.

ג.         פרסום ההטבה

34.   תוך 30 ימים מיום אישור הסכם הפשרה על ידי בית המשפט, תפרסם המשיבה את דבר מתן ההטבה בעיתון גלובס. למען הסדר הטוב יובהר כי לאור העובדה כי למרכז הבמה בגני תקווה מגיעים אזרחים ותיקים גם מיישובים סמוכים ולא רק אזרחים המתגוררים בגני תקווה, הסכימו הצדדים כי פרסום דבר ההטבה יתבצע בעיתון "גלובס" כאמור.

35.   בנוסף תפרסם המשיבה את דבר מתן ההטבה באתר האינטרנט שלה שכתובתו: https://www.habama-center.com/.

36.   כמו כן תשלח מסרונים והודעות דואר אלקטרוניות לכלל מנוייה, בדבר מתן ההטבה, במסגרתם יופנו לאתר האינטרנט של המשיבה לצורך עיון בפרטי ההטבה המלאים.

37.   נוסח הפרסום יהיה כדלקמן:

"במסגרת פיצוי שנקבע בהסדר פשרה בתובענה ייצוגית מס' 15164-11-17, יעניק מרכז הבמה בגני תקווה (להלן: "המרכז") החל ממועד פרסום זה, הטבות לציבור האזרחים הוותיקים הרוכשים מנויים במרכז. פרטים ומידע מפורט בדבר ההטבות והזכאות להן ניתן לקבל באתר האינטרנט של המרכז שכתובתו: https://www.habama-center.com/, או בטלפון 03-7375777".

38.   בנוסף, החל מ-30 יום מיום אישור הסדר הפשרה ע"י ביהמ"ש ועד לסיום תקופת ההטבה, תפרסם המשיבה באתר האינטרנט שלה קישור לנוסח הסדר הפשרה המלא.

ד.        הסכמות נוספות

39.   עם קבלת אישורו של  בית המשפט הנכבד לפשרה זו, יתגבש ויתור וסילוק סופי ומוחלט של חברי הקבוצה ביחס לכל ענייני התובענה ובקשת האישור לרבות כל תביעה, טענה, דרישה ו/או זכות מכל מיון וסוג שהוא הנוגעים במישרין ו/או בעקיפין לענייני ועילות התובענה ו/או בקשת האישור, ויוצר כלפיהם מעשה בית-דין באשר לטענות ו/או עילות התובענה ובקשת האישור ולכל הסעדים שהתבקשו בקשר אליהן ולכל עניין הקשור ו/או הנובע מכך, כלפי העמותה.

40.   למען הסר ספק, מובהר כי על הוראות הסכם פשרה זה יחולו הוראות סעיפים 18 ו-19 לחוק.

41.   במידה ובית המשפט הנכבד לא יאשר הסכם זה, או לא יאשר חלקים ממנו, או יאשר את ההסכם באופן מותנה, ו/או יחולו בהסכם זה שינויים לפי דרישת בית המשפט הנכבד ו/או כל אדם ו/או גוף אחר אשר לא יהיו הסכמת הצדדים, יהיה כל אחד מהצדדים רשאי לבטל הסכם זה בתוך 14 ימים מיום שנמסרה לו החלטת בית המשפט הנכבד, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במתן הנמקה כלשהי, וזאת לאחר מתן הודעה בכתב לצד השני, ומבלי שהדבר יטיל עליו חבות כספית או אחרת.

42.   במקרה שבו יוגש על ידי צד שלישי כלשהו ערעור על פסק הדין ו/או בקשה לביטול פסק הדין, ויתקבל הערעור ו/או הבקשה לביטול כאמור לעיל, באופן המשנה הוראה מהותית בהסכם, יהיה רשאי כל אחד מן הצדדים, בתוך 14 ימים מיום שנמסר לו עותק של פסק הדין בערעור ו/או החלטה בבקשה לביטול כאמור לעיל, להודיע לצד השני על ביטול ההסכם, וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במתן הנמקה כלשהי ומבלי שהדבר יטיל עליו חבות כספית או אחרת כלפי הצד השני.

ה.       הסדר הפשרה הוגן, סביר וראוי בנסיבות העניין

43.   הצדדים סבורים כי הסדר הפשרה הוגן, סביר וראוי בנסיבות העניין, בהתחשב במהות התובענה כנגד העמותה, ובסיכויים ובסיכונים של כל אחד מהצדדים, הטמונים בניהול התיק, ובהתחשב בשלב המוקדם, בו מובא הסדר הפשרה לאישור בית המשפט הנכבד.

44.   עמותת אומנות ותרבות בגני תקווה  סבורה כי הסדר הפשרה הוגן, סביר וראוי, לאור העובדה כי לעמותה עומדות טענות הגנה טובות, כפי שפורט לעיל, ובירור טענות אלו וכן בירור התובענה יהיה כרוך בזמן ויחייב בירורים פרטניים ביחס לכל חבר בקבוצה לגבי שורה של שאלות עובדתיות פרטניות; בעוד שהשגת הפשרה בשלב זה תאפשר מתן הטבה משמעותית לקבוצה ותחסוך בעלויות ניהול תיק זה ובפגיעה בהמשך פעילותה של העמותה. המבקשת סבורה כי הסדר הפשרה הוגן, סביר וראוי, בהתחשב במהות התובענה, חשיבותה לקבוצה, תיקון המצב והענקת הטבה לציבור האזרחים הוותיקים כפי שמחייב החוק, ובכך שמתקיימים תכליות הדין בתיקון המחדל ובפיצוי הקבוצה הניזוקה.

45.   בשים לב לכל האמור לעיל, הצדדים סבורים כי הסדר הפשרה משקף את מערך הסיכונים והסיכויים הטמונים בניהול ההליך, ומהווה איזון ראוי ביניהם.

46.   זאת ועוד, המשך בירורה של בקשת האישור ו/או התובענה יחייב דיון ממושך, ומתן הכרעות במחלוקות העובדתיות והמשפטיות בין הצדדים. מובן אפוא, כי בירור ההליך יצריך השקעת משאבים רבים, הן מבחינת הצדדים והן מבחינת המערכת השיפוטית. הסדר הפשרה דכאן חוסך את הצורך בהשקעת משאבים אלו.

ו.          המלצה לעניין גמול ושכר טרחה

47.   כאמור על פי הוראות סעיף 18(ז)(2) לחוק, רשאים הצדדים להגיש לבית המשפט הנכבד המלצה מוסכמת לעניין תשלום גמול למבקשת ושכר טרחה לבאי כוחה, לרבות שיעורו ותנאיו.

48.   השיקולים בפסיקת שכר טרחה לתובעת המייצגת ובאי כוחה נקבעו בחוק תובענות ייצוגיות, ונזכרו בפסיקה לא אחת: התועלת שהביאה הבקשה לאישור לחברי הקבוצה; מידת מורכבות הסוגיה המשפטית; מידת הסיכון שנטלו על עצמם התובעת הייצוגית ובאי-כוחה; מידת הטרחה שטרחה התובעת המייצגת וב"כ התובעת המייצגת; מידת החשיבות הציבורית שבבקשת האישור; הסיכויים והסיכונים שבהמשך ניהול התובענה הייצוגית אל מול הישגיו של הסדר פשרה זה.

49.   הצדדים סבורים כי הגמול למבקשת ושכר הטרחה לבאי כוחה, המפורטים דלעיל, הינם מידתיים  הן ביחס לחשיבות התובענה, והן ביחס לגובה הפיצוי שיינתן לקבוצה והן ביחס לתועלת הרבה שתצמח לציבור מאישור הסדר פשרה זה.

50.   כמו כן, הגמול למבקשת ושכר הטרחה לבאי כוחה הנם מידתיים הן ביחס לטרחה הרבה שהושקעה מצדם באיסוף הראיות והמידע התומכים בבקשה לאישור וכן באשר לטרחתם בהשגת פשרה ראויה זו, ובכלל זה שעות עבודה מרובות במסגרתן פגישות ושיחות בין ב"כ הצדדים ובינם לבין לקוחותיהם.

51.   לאור זאת, סבורים הצדדים כי יש לפסוק גמול למבקשת ובאי כוחה כמבוקש.

ז.         מינוי בודק

52.   הצדדים סבורים, כי נוכח טיבו של הסדר הפשרה והעובדה שנערך לאחר בחינת הטענות ולאחר שהועברו טבלאות עם נתוני מכירת הכרטיסים בכל השנים הרלוונטיות לבקשה לב"כ המבקשת, אין צורך במינוי בודק, ולפיכך מתבקש בית המשפט הנכבד להורות בהתאם לסמכותו בסעיף 19(ב)(1) לחוק.

53.   הסכם פשרה זה ותנאיו הם תוצאה של הערכת הצדדים את הסיכונים והסיכויים של הבקשה לאישור, על רקע השאלות העובדתיות והמשפטיות העולות ממנה. התמורות על פי הסדר הפשרה אינן מצריכות בדיקות כלכליות, חשבונאיות או אחרות, ועל כן לבודק אין יתרון בבחינת הסדר הפשרה על פני בית המשפט הנכבד, אשר הוא בעל המומחיות הנדרשת להשיב על שאלות אלו בהתאם לחומרים אשר הונחו בפניו ולהעריך את הסיכויים והסיכונים של כל צד לתביעה על פי אותם נתונים (ראו למשל: ת"צ (ת"א) 47490-09-13 תועלת לציבור נ' כלל תעשיות בע"מ (פורסם בנבו 6.8.2015)).

54.   בנסיבות אלו, מינוי בודק יעכב את ביצוע הסדר הפשרה ויהיה כרוך בעלויות נוספות, בלא שצפויה מכך תועלת של ממש (ראו: ת.א (ת"א) 1757/06 רז שפירא נ' דרך ארץ הייווייז (1997) בע"מ (פורסם בנבו 15.5.2008); ת.א 1953/04 שכטר נ. כרמל- איגוד למשכנתאות בע"מ (פורסם בנבו 15.7.2007)).

ח.        סיכום

55.   הצדדים סבורים – נוכח הערכותיהם את הסיכונים והסיכויים הטמונים בניהול התיק – כי הסדר הפשרה ראוי, הוגן וסביר בהתחשב בעניינם של חברי הקבוצה, וכי סיום ההליך בהסכם פשרה הוא הדרך היעילה וההוגנת ביותר להכרעה במחלוקת שבין הצדדים, באופן הממלא אחר מטרות החוק באופן הולם וראוי בנסיבות העניין.

56.   לבקשה זו מצורפים כנספחים:

56.1.   נספח א' – נוסח של ההודעה הראשונה לעיתונות, בהתאם לסעיף 25(א)(3) לחוק תובענות ייצוגיות.

56.2.   נספח ב' – תצהירים לתמיכה בהסכם הפשרה, בהתאם לסעיף 18(ב) לחוק תובענות ייצוגיות, ובהתאם לתקנה 12 לתקנות התובענות הייצוגיות, תש"ע-2010.

56.3.   נספח ג' – הסכם הפשרה החתום על ידי הצדדים.

57.   לאור כל האמור, מתבקש בית המשפט הנכבד להורות כאמור ברישא לבקשה.

 

                                                                        

                אביעד אופיר, עו"ד                                                                               ד"ר אלעד אופיר, עו"ד

                                                                 ב"כ המבקשת 1                                                                                                                

                                                                                                                          

 

 

                                                                    אורטל טורג'מן, עו"ד

                                                                         הררי טויסטר ושות'

                                                                        ב"כ המשיבה 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סל קניות

ערוך