מידע נוסף
ד"ר מרדכי יושוקובסקי - איציק מאנגר
ד"ר מרדכי יושוקובסקי - איציק מאנגר

בהרצאתנוזו נציין את שנת פטירתו ה50 של ה"דגל" של שירה ביידיש. נעיין ביצירתוהפואטית ובכתביו בפרוזה. נבין כיצד מאנגר שינה את ז'אנר הבלדה היהודית.

סל קניות

ערוך