מידע נוסף
פרופ' חיים באר - סוניה-שפרה
פרופ' חיים באר - סוניה-שפרה
הצעירה החופשיה מנווה צדק והבתולה החרדית מבתיאונגרין בירושלים, שתי הנשים שנפשו של יצחק קומר מיטלטלת ביניהן.

צילום: דני מיכליססל קניות

ערוך