מידע נוסף
פרופ' חיים באר - תלה את תפיליו על יתד
פרופ' חיים באר - תלה את תפיליו על יתד

על תהליכי החילון הממשיים והמדומיינים העוברים על נפשם של צעירים בני משפחות דתיות במזרח אירופה בהגיעם לארץ ישראל.  

צילום: דני מיכליס

סל קניות

ערוך