העשרה

פרופ' עוזי רבי - ישראל ומדינות ערב - יחסים משתנים

ישראל ומדינות ערב יחסים משתנים: זה מכבר שינו חלק ממדינות ערב

את יחסן וטעמן לשאלת ישראל. במרבית המקרים הייתה זו תולדה של מציאויות גיאופוליטיות משתנות במזרח התיכון. העליונות האיראנית שימשה מקור לחרדה לחלק ממדינות אלה ועל סמך ההבנה כי "אויבו של אויבי יכול להיות ידידי" נולדה מערכת של שיתוף פעולה בין ישראל לחלק משכנותיה הערביות. הרצאה זו תתמקד בטיבו של שיתוף פעולה זה ותנסה להעריך את משקלו במזרח תיכון משתנה.

מתי והיכן

2
נותרו כרטיסים
יום שישי, 14 פברואר
09:00