סדרה

משחקי הכס של התנך - אל מול אשור 19-20
משחקי הכס של התנך - אל מול אשור 19-20
הרב בני לאו
זמין במחירים הבאים
אזרח ותיק ‪₪‬ 285.00 ‪₪‬ 285.00
מחיר מלא ‪₪‬ 320.00 ‪₪‬ 320.00

4 מפגשים בימי שני בשעה  20:30
"אל מול אשור"  - הרב בנימין לאו
נבואות ישעיהו ביהודה בימי התעצמות האימפריה האשורית
במהלך הסדרה אבקש להצביע על תפקיד הנביא כמעצב השקפה מדינית בתוך המציאות
הפוליטית שבה הוא חי.
נדגים את הדבר בעזרת עיון בחלקו הראשון של ספר ישעיהו
הנביא ישעיהו פעל במשך כחמישים שנה וחווה מול עיניו את ההתעצמות של האימפריה
האשורית, את חורבן הממלכה הישראלית ואת הסכנה הקיומית של ממלכת יהודה.
11.11.19 ישעיהו בימי עוזיה
עוזיה היה ממלכי יהודה הגדולים, בימים שלפני העלייה האשורית הגדולה. הוא דימה עצמו
למלך שלמה וחלם על שלטון ללא מצרים.
במהלך הלימוד נעמוד עם הנביא אל מול ביתו של המלך ונקרא על נבואות הזעם שבהם
הנביא מבקש להכתיר את מלכות השמים על הארץ.
03.02.20 ישעיהו בימי אחז
אחז היה המלך שבמשמרת שלו עלה תגלת פלאסר מלך אשור על ארץ ישראל ויהודה. זו
תקופה של רעידת אדמה מדינית. כל ארצות האזור ניסו לחתור למציאת דרך להישרדות אל
מול האויב האשורי העצום. ממלכת ישראל בחרה להתחבר לקואליציה של מלחמה נגד
אשור. אחז מתלבט ומתלבט. הנביא במשך שלש שנים מבקש לעצור אותו מלעשות טעויות
מדיניות אך המלך לא שומע בקולו.
30.03.20 ישעיהו בימי חזקיהו
חזקיהו כבר עלה לשלטון ביהודה בעת שממלכת ישראל קרסה. בראשית דרכו לא מרד
באשור אלא התעצם בתוך הבית והנביא ראה בו סוג של מושיע. לאחר כמה שנים התעורר
המלך לרוח מרד והחל לתכנן את המרידה באשור. הוא יצר ברית עם בבל, פנה למצרים
לעזרה וביצר את ירושלים לקראת עליית אשור. בכל השלבים הללו עמד הנביא וביקש לבלום
אותו מטעותו המרה. הנביא התנגד לכל המהלכים הצבאיים הללו והאמין שרק אתיקה ומוסר
יהיו חומת המגן של המדינה היהודית.
25.05.20 מסע סנחריב וסיום ישעיהו
בסופו של דבר התקרב האויב וצר על ירושלים. האווירה היתה של חורבן. ארבעים ושש ערים
כבר נחרבו ורק ירושלים עוד נותרה כסוכה בכרם.

סל קניות

ערוך